Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 26-08-12 17:36, Jan Kolloffel schreef:
Meer dan eens is mij opgevallen dat LO kennelijk moeite heeft het juiste
programma onderdeel te kiezen om een document van niet-LO origine te
openen.

Vanmiddag weer:  een .rtf (rich text file) bestand werd niet - zoals ik
verwachtte - met Writer geopend maar met Calc.  Dit soort zaken zijn mij
in het verleden ook al opgevallen (ook bij de voorganger
OpenOffcie.org).  Nog gekker:  ik had het document zelf gemaakt met
Writer maar om het universeel toegankelijk tge maken als rtf-besatand
opgeslagen.  Toen ik er op klikte om het te openen startte Calc en kwam
het daarin terecht.  Keurig elke alinea in een cel en ook de ingevoegde
afbeelding (.jpg) in een 'eigen' cel.

Het is niet LO wat dit bepaald.

Als je met bestandsbeheer bezig bent, dan is het je bestandsbeheer
programma.

Voor het geval het om het openen van een e-mail bijlage gaat, dan is het
je e-mail programma.

Als het op een website staat, dan bepaald je browser het.

Omdat ik ontdekte dat .rtf de afbeelding niet meenam en het document
toch voor velen bereikbaar moest blijven heb ik maar als .doc
opgeslagen...

Overweeg PDF.

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.