Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op dinsdag 21 augustus 2012 10:19:10 schreef Winfried Donkers:
Ik ben vergeten hoe ik vertalers dierct kan benaderen en het is me geen
bugmelding waard:

Bij openen bestand met macro's verschijnt melding met de tekst:
***
Waarchuwing bij maken van nieuw document:
Dit document bevat macro's.

Macro's kunnen virussen bevatten. De uitvoering van macro's is uitgeschakeld
door de huidige macro-veiligheidsinstellingen in Extra -Opties -Libreoffice
- Veiligheid.

Veiligheid is veranderd in Beveiliging

In Extra-Opties-LibreOffice staat echter _Beveiliging_.

En in Beveiliging wordt zowel Veiligheiodsopties als Beveiligingsopties
gebruikt.

Alle (2x) Veiligheidsopties zijn veranderd in Beveiligingsopties in de UI.
In de Help ook 2 keer.
 
Het zijn kleine inconsequenties, die waarschijnlijk simpel verholpen kunnen
worden, maar ik weet niet hoe...

Als het indienen van een vertaalcorrectie simpel kan, hoor ik het graag en
wil dat best zelf doen.

In Pootle dit soort wijzigingen doen is tamelijk simpel. Deze lijst is 
tamelijk rustig, dus wat mij betreft kan het melden hier.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.