Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben vergeten hoe ik vertalers dierct kan benaderen en het is me geen bugmelding waard:

Bij openen bestand met macro's verschijnt melding met de tekst:
***
Waarchuwing bij maken van nieuw document:
Dit document bevat macro's.

Macro's kunnen virussen bevatten. De uitvoering van macro's is uitgeschakeld door de
huidige macro-veiligheidsinstellingen in Extra -Opties -Libreoffice - Veiligheid.

...
***

In Extra-Opties-LibreOffice staat echter _Beveiliging_.

En in Beveiliging wordt zowel Veiligheiodsopties als Beveiligingsopties gebruikt.

Het zijn kleine inconsequenties, die waarschijnlijk simpel verholpen kunnen worden, maar ik weet 
niet hoe...

Als het indienen van een vertaalcorrectie simpel kan, hoor ik het graag en wil dat best zelf doen.


Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.