Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Jan Louwe,

Op maandag 20 augustus 2012, om 17:49 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Knopinfo".

JL> Kunt u zeggen hoe ik de knopinfo tevoorschijn kan brengen, net als in OpenOffice?
Het zichtbaar maken van knoppen (het aanpassen van een werkbalk) is
redelijk simpel.

Ga met uw muis op de werkbalk staan en klik met de rechtermuisknop
voor het contextmenu.
Kies nu uit dit menu voor 'Zichtbare knoppen'
In het onderliggende menu wat u te zien krijgt vindt u geheel onderin
de 'Info' knop. Waarvan ik aanneem dat u deze bedoelt.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.