Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

Ik heb onlangs LO 3.6 geïnstalleerd en daar wordt de knopinfo gewoon gegeven.

Groet Frank

Op 20-8-2012 17:49, Jan Louwe schreef:
Ik heb op mijn USB-stick LibreOffice 3.5 geïnstalleerd naast OpenOffice.
Het is de bedoeling dat ik OpenOffice verwijder en met LibreOfiice verder ga.

Nu valt het mij op dat ik in Writer geen knopinfo zie als ik met de muis over de knoppen in de 
werkbalken ga.
Ik heb gezocht naar een mogelijkheid om dit in te stellen, maar ik heb deze niet gevonden.
Ook op Internet heb ik gezocht maar ook daar geen antwoord.

Kunt u zeggen hoe ik de knopinfo tevoorschijn kan brengen, net als in OpenOffice?

met vriendelijke dank,

Jan Louwe


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.