Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Heb 3.6.0 geïnstallerd over versie 3.5.5 windows 7 64 bits en na installatie was programma niet goed geïnstalleerd en onder start menu niet bereikbaar.
Herstel installatie gedaan en werkte nog niet.
Met Revo uninstaller gedeïnstalleerd en vervolgens weer geïnstalleerd en een vink bij installatie bij "snelkoppeling op bureaublad" geplaatst en werkte het via de snelkoppeling, zonder het gebruikersprofiel veranderd te hebben. Echter staat het programma niet vermeld in het start menu bij windows.
Mijn eerste indruk dat de versie een stuk sneller is.

Groet Frank

Op 15-8-2012 22:48, Cor Nouws schreef:
Hallo Michaël,

Michaël wrote (15-08-12 12:39)

na update van 3.5 naar 3.6 wil het program niet meer starten
kan dus geen enkel van mijn documenten  nog bekijken.


Ik denk dat het probleem komt door een corrupt gebruikersprofiel.
Zie onze FAQ:

http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/faq/vervangen-van-het-gebruikers-profiel/

vr. groeten,
Cor

. PS Toch eens zien of we met de ontwikkelaar samen kunnen werken om wat aan de gebruikersprofiel-problematiek te doen!
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.