Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Wil graag geen mail meer ontvangen....

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jogchum Reitsma
Sent: Sunday, June 10, 2012 9:41 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] aantal.als

Johan (of anderen!),

Uit je uitleg begrijp ik dat je de waarde waar je naar zoekt (b.v. het
getal 2) in een cel zet, en vervolgens de reeks cellen waarin wordt
gezocht als eerste argument in de functie geeft, en de cel waarin je de
te zoeken waarde hebt gezet als tweede argument.

Kun je niet  de te zoeken waarde (hier dus het getal 2) zelf in de
formule zetten? Hoef je niet een cel als hulpinstrument te gebruiken.

Bovendien: wat als ik in een reeks cellen het aantal cellen wil tellen
die een waarde >2 hebben? Moet vast kunnen, maar ik vind het nog niet...

Alvast dank!

groet, Jogchum

Op 30-05-12 22:37, johan.vanbaekel@cawdekempen.be schreef:
Joop,

Zet in cellen A1, A2, ... de waarde waar je naar wil zoeken (let op de schrijfwijze). Best geef je de cellen waarin je wil zoeken naar de overeenkomstige waarden een naam bv beer. In B1 zet je dan de formule. Deze is dan =aantal.als(beer;A1). Kopieer de formule naar B2,B3, ...

Je kan ook het bereik benoemen. Dit geeft dan =aantal.als(blad2!C$1:blad2!$C$40;A1).

Hopelijk lukt het zo.


Johan
----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Joop"<lists@joelassist.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Woensdag 30 mei 2012 20:56:10 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen
Onderwerp: [nl-users] aantal.als

Hi,

Moet ineens aan de gang met diverse functies in calc.
Denk dat ik voor het tellen van het aantal keren dat in een bereik een
bepaalde waarde (alfa of nummeriek) voorkomt de functie aantal.als kan
gebruiken. Met enkele waardes ben ik er nu achter.
Maar hoe geef ik de criteria op als ik twee (of meer) waardes geteld wil
hebben? Bijvoorbeeld het aantal keren dat in serie cellen aap of beer
staat; of 10 of 20?

Joop--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.