Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hai Leon,
Ik heb enorm met je probleem zitten stoeien. Ik ben geholpen door mijn broer. Die is DTPer. Maar hij werkt veel met bijvoorbeeld Indesign. Zo'n dtp-programma heeft geen probleem met je wens.
Maar libreoffice zit volgens mij tegen de grens van zijn kunnen.
Ik heb vooral de mogelijkheid van een framprofiel onderzocht. Maar dan komt de tekst IN de frames er nogsteeds niet goed op. Ik krijg niet gedaan om de uitlijning van de tekst IN de frames te spiegelen over even- en oneven pagina's.
Heeft Cor iets handigs bedacht?
In de bijlage één van mijn maaksels.

Op 31-5-2012 13:52, info@lc-onderzoekenmeer.nl schreef:


Dag Cor

ik bedoel idd een sjabloon. Maar zoals ik nu zie is wat
je zegt nog niet het antwoord. Mijn document (althans zoals ik wil dat
het eruit ziet) heb ik bijgevoegd. Op een rechterpagina wil in de
rechtermarge verwijzingen opnemen naar conclusies (en/of interessante
uitspraken) die ik schrijf in het rapport. Het ziet er dan uit zoals in
de bijlage. Maar met alleen het instellen van de marges ben ik er dus
nog niet. Ik moet ook op een bepaalde manier instellen dat er in de
marge, nog tekst terecht kan.

Als je me hierbij kunt helpen, ben ik
zeer content (en het scheelt mij en hopelijk ook toekomstige gebruikers)
enorm veel werk

On 31.05.2012 12:00, Cor Nouws wrote:

Dag Leon,

info@lc-onderzoekenmeer.nl [1]wrote (31-05-12 11:32)

ik heb een
document met een opmaakprofiel.
Je bedoelt hier waarschijnlijk
sjabloon?
In dit profiel maak ik gebruik van aparte profielen voor
de rechter- en linkerpagina. Nu wil ik standaard op de rechterpagina een
kleinere 'rand' voor kanttekeningen op rechts, waar ik korte
samenvattingen van de tekst zet.
Hoe ga je die samenvattingen daar
plaatsen?


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.