Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Leon,

info@lc-onderzoekenmeer.nl wrote (31-05-12 11:32)

ik heb een document met een opmaakprofiel.

Je bedoelt hier waarschijnlijk sjabloon?

In dit profiel maak ik
gebruik van aparte profielen voor de rechter- en linkerpagina.

Nu wil
ik standaard op de rechterpagina een kleinere 'rand' voor kanttekeningen
op rechts, waar ik korte samenvattingen van de tekst zet.

Hoe ga je die samenvattingen daar plaatsen?

Op de linkerpagina wil ik dit standaard zetten op links. Weet
iemand een manier dat ik dit in mijn opmaakprofiel kan aangeven?

Je kunt in het paginaopmaakprofiel de marges aangeven.
Dus linker en rechtermarge apart instellen in de aparte profielen.

Het makkelijkst kom je bij het venster door te kiezen voor Opmaak > Pagina als de cursor op zo'n type pagina staat.
Kan ook via vesten Stijlen en Opmaak, vierde knopje in de bovenrand.

(Je kunt ook binnen één paginaopmaakprofiel instellen dat de marges links en rechts gespiegeld zijn.)

Helpt dit voldoende?

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.