Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On dinsdag 8 mei 2012 11:35:59 Joop wrote:
Ik heb een plaatje met een silhouet op een wit vlak. Omdat het voor
verschillende doelen beter is als het een transparante achtergrond zou
hebben, heb ik het in gimp vrijgezet en opgeslagen als tif. De kwaliteit
daarvan laat wat te wensen over (w.s. door mijn beperkte kennis van
gimp). Daarom mijn zoon gevraagd met photoshop hetzelfde te doen (hij
heeft daar veel ervaring mee) en kwam met een mooi resultaat.

Wat is het vreemde. Het met gimp gemaakte transparante tif-plaatje kan
ik goed invoegen in writer. Het met photoshop tif-plaatje geeft een
geheel zwarte rechthoek in writer. Beide plaatjes worden echter goed
door windows viewer voor afbeeldingen getoond en ook kan ik beide in
scribus gebruiken.

png is ook een goed formaat voor transparantie in plaatjes.

Onder Linux gebruik ik Kolourpaint om iets transparant te maken. Gewoon met 
Vloedvulling na het kiezen van transparantie als de primaire kleur. Als er nog 
wat andere tinten zitten in het vlak wat transparant moet worden, dan kun je 
in het afrolmenu Afbeelding "Met kleurovereenkomst tekenen" kiezen en de 
schuifregelaar zo zetten dat alles wat je transparant wilt hebben dat ook 
wordt. Desnoods de laatste restjes met het penseel.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.