Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Gerbert,

Gerbert Koppelman wrote (08-05-12 10:29)

Heeft iemand een oplossing voor de weergave van lijndiktes in Calc?
Een lijn dikte van 0,05 pt en een lijn dikte van 1 pt worden hetzelfde
weergegeven op de scherm (standaard grootte, dus niet ingezoomd).

Bekend probleem ...
Is vooral ontstaan door uitbreidingen met lijnstijlen die niet in Calc zaten (bij OpenOffice) waardoor wat 'overgangpsoblemen' met lijnen zijn ontstaan.

Als ik dit specifieke geval in 3.5.3 op Linux bekijk, zie ik ook geen verschil. Maar als ik het probeer in een Daily build, dan zie ik het verschil wel. Dus blijkbaar zit de oplossing al wel in de code voor de volgende versie.
Je kunt het makkelijk proberen door de daily build te installeren:
   http://dev-builds.libreoffice.org/daily/

Ik zelf doe 95% van het werk in deze versies. Een enkele keer wat geks, een crash, maar meestal zonder problemen. Dus het is niet eng het even te testen.
En een daily build installeert ook op Windows naast de bestaande versie.

Hoop dat dit help&
vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.