Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Bedankt voor je suggesties en ga kijken of dat helpt.
Ja klopt in versie 3.4 was alles oké en vanaf versie 3.5 niet meer.

Groet Frank

Op 3-5-2012 22:56, Cor Nouws schreef:
Beste Frank,


VLB1 wrote (03-05-12 18:24)

Heb de nieuwe versie geïnstalleerd, maar moet tot op heden opmerken dat
de gemelde issue nr. 46250 bij versie 3.5.0 met kopiëren van meerdere
kolommen in calc nog steeds niet is opgelost.
Mede doordat ik hier veel gebruik van maakte is dit best een vervelend
iets.

Kan ik me voorstellen.
(Het is neem ik aan geen mogelijkheid om de hele rijen te kopiëren en plakken..)

Is er een mogelijkheid dit issue meer onder de aandacht te krijgen dat
deze in een volgende versie is opgelost?

Zekerheid daarover is moeilijk te geven. Er zijn veel dingen die aandacht vragen, zowel met verbeteringen als nieuwe zaken...

Wat helpt en belangrijk is, is in het veld "Keywords" het woord "regression" plaatsen - zover ik weet was het in versie 3.4 toch goed hè.

Verder is er blijkbaar geen andere melding van gemaakt - fouten waar veel mensen tegenaan lopen, hebben vaak "Duplicates" in de database.

Je zou ook kunnen testen of het probleem ook bestaat in de meest recente Daily build: http://dev-builds.libreoffice.org/daily/
Dat zou je dan in de issue kunnen melden.

Je zou ook kunnen mailen naar de libreOffice-QA lijst, om te vragen of anderen de issue in hun systeem kunnen testen: libreoffice-qa@lists.freedesktop.org
(Zal wel positief worden bevestigd, maar geeft in ieder geval aandacht).

Helpt dit?

vr. groeten,

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.