Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Heb de nieuwe versie geïnstalleerd, maar moet tot op heden opmerken dat de gemelde issue nr. 46250 bij versie 3.5.0 met kopiëren van meerdere kolommen in calc nog steeds niet is opgelost.
Mede doordat ik hier veel gebruik van maakte is dit best een vervelend iets.

Is er een mogelijkheid dit issue meer onder de aandacht te krijgen dat deze in een volgende versie is opgelost?
Zie graag je reactie.

Groet Frank

Op 3-5-2012 11:20, Cor Nouws schreef:
Beste lezers,

Voor wie het nog niet ergens had gelezen:

https://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#LibreOffice_3.5.3_beschikbaar_-_Record_aantal_nieuwe_bijdragers_en_tien_Google_Summer_of_Code_projecten

vr. groeten,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.