Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Heren,

Ik heb getracht een database uit Excel te laden in Base van LO.
Het gaat wel, maar er is geen mogelijkheid een record toe te voegen, te wijzigen of iets dergelijks.
Alleen selecties met Query’s gaat, maar zonder nieuwe data.
Wat kan er fout gegaan zijn bij het converteren?

Ik heb het converteren als volgt uitgevoerd:

1  starten met Base
2  Gebruiken van de Assistent
3   Keuze gemaakt voor Met een bestaande database verbinden
    gekozen voor Werkmap want de database stond in Excel 2010
4  De tabel komt goed in Base.

Alleen vreemd, dat het laatste record geen leeg record te zien geeft voor het aanvullen.
Als ik zelf een testdatabase maak en ik stop met invoegen van records, staat na het laatste record 
altijd een leeg record klaar.
Dat kan dan zonder meer ingevuld worden.

In de oude versie van OOo 3.3 was dat ook het geval, ook al was de database geïmporteerd uit b.v. 
Excel.

Is daar een oplossing voor?

Met vriendelijke groeten

Paul van Tooren
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.