Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Frank.

GegevensLeden is de naam van een gebied in een ander spreadsheet.
Als ik dat betreffende werkblad opneem in het spreadsheet met de formules, en dan de formule aanpas in =VERT.ZOEKEN($I3;GegevensLeden;15;0), gaat het wel goed.
Het lijkt dus dat het andere bestand niet automatisch gevonden kan worden.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


Op 12-03-2012 20:53, VLB1 schreef:
Frans,

Dat wat ik net aan gaf had je al in de formule met de 0 zag ik. Is het niet zo dat er na 'file:///d:/frans/documenten/woud/ledenlijst.ods'#gegevensleden(.reeks) nog een gegevens reeks opgegeven moet worden?
#gegevensleden is waarschijnlijk de bladnaam.

Groet Frank

Op 12-3-2012 20:33, Frans schreef:
De gebruikte formule is:
=VERT.ZOEKEN($I3;'file:///d:/frans/documenten/woud/ledenlijst.ods'#gegevensleden;15;0)
Na gebruik van de functie-assistent staat er:
=VERT.ZOEKEN($I3;'file:///D:/frans/Documenten/WOUD/Ledenlijst.ods'#GegevensLeden;15;0)

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


Op 12-03-2012 18:56, VLB1 schreef:
Het is vreemd gedrag, wat ik niet herken in situaties.
Misschien heb je voorbeeld van de formule in de cel, zodat dit te reproduceren is. Is de formule niet in een nieuw sheet te plaatsen om te kijken waar het probleem zit? Verder geef je aan verschillende werkbladen te gebruiken, is dit binnen 1 document?

Groet Frank

Op 12-3-2012 18:35, Frans schreef:
Jammer genoeg is dat het probleem niet. Als ik de formule in de cel open met de functie-assistent en dan op Ok klik wordt het juiste resultaat weergegeven. En nogmaals, hetzelfde spreadsheet opgeslagen als een xls- bestand kent dit probleem niet, dan wordt bij openen wel direct de juiste waarde neergezet.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


Op 12-03-2012 18:02, VLB1 schreef:
Beste Frans,

Deze melding komt meestal als er een naam verwijzing in de cel opgenomen is, waarvan de naam niet klopt of niet gedefinieerd is. Je zou eerst kunnen controleren naar welke naam deze verwijst en of deze wel goed gedefinieerd is.

Groet Frank

Op 11-3-2012 10:06, Frans schreef:
Hallo.
Ik gebruik onderstaande formule in gegevens in verschillende werkbladen op elkaar af te stemmen. De functie-assistent geeft een goed functieresultaat. In het spreadsheet geeft de cel echter de melding #NAAM?. Als ik nu in dit scherm op OK klik wordt in de cel de juiste waarde getoond. Als ik het spreadsheet sluit en weer open staat er wer #NAAM?. Enkele weken geleden had ik hier geen last van, dit is nu denk ik het resultaat van LO 3.4.5 (Windows). Overigens nog iets vreemds, als ik het xls formaat gebruik worden de resultaten van de formules wel goed getoond.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.