Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Frans,

Deze melding komt meestal als er een naam verwijzing in de cel opgenomen is, waarvan de naam niet klopt of niet gedefinieerd is. Je zou eerst kunnen controleren naar welke naam deze verwijst en of deze wel goed gedefinieerd is.

Groet Frank

Op 11-3-2012 10:06, Frans schreef:
Hallo.
Ik gebruik onderstaande formule in gegevens in verschillende werkbladen op elkaar af te stemmen. De functie-assistent geeft een goed functieresultaat. In het spreadsheet geeft de cel echter de melding #NAAM?. Als ik nu in dit scherm op OK klik wordt in de cel de juiste waarde getoond. Als ik het spreadsheet sluit en weer open staat er wer #NAAM?. Enkele weken geleden had ik hier geen last van, dit is nu denk ik het resultaat van LO 3.4.5 (Windows). Overigens nog iets vreemds, als ik het xls formaat gebruik worden de resultaten van de formules wel goed getoond.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.