Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexHoi Elias Ondanks dat je een nieuw bericht had moeten maken wil ik je toch antwoord geven op je 
vraag. Naar mijn weten is het niet mogelijk om in LibreOffice de kleuren voor de menubalken aan te 
passen.Je kunt wel alle kleuren binnen LibO aanpassen, zoals je zelf al aan geeft voor bijvoorbeeld 
de achtergrond.Menubalken e.d zijn volgens mij afhankleijk van de kleuren die in het OS ingesteld 
staan.Volgens mij geldt dit ook voor andere office pakketten, zoals MS-office. Maar ik weet 
natuurlijk niet alles, dus misschien dat iemand anders nog een tip heeft.Maar maak dan even een 
nieuw bericht aan, zoals Cor voorstelt. Groeten, Kees > 
Beste Elias,

We helpen hier graag met antwoorden (zoals je al hebt gemerkt aan de 
reactie van Kees), maar het is niet de bedoeling om iemands 'onderwerp' 
te kapen. Vragen over andere onderwerpen graag:
 - in een nieuw bericht (niet in een antwoord)
 - en dus met een eigen onderwerp.

Als je de maillijst gesorteerd ziet op onderwerp, dan zie je wel wat er 
onhandig is aan de manier waarop je je vraag inzond.

vr. groet & veel plezier met LibreOffice!

Cor

Elias Dargakis wrote (16-02-12 17:39)
Weet iemand of het mogelijk is om de kleur van de menubalken te veranderen?

Groet

Sent from my iPhone

On 16 feb. 2012, at 17:35, VLB1<vlb1@xs4all.nl> wrote:

Beste Henk,

Bedankt voor de melding en het klopt dat er in de linkerkolom 4 items moeten staan, maar-- 
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.