Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Luc, *

lvdelden@xs4all.nl wrote (17-02-12 00:11)

[...]
Pc opnieuw opgestart, LO 3.5 geïnstalleerd. Sjablone werkt naar behoren
als in eerdere versies

Hopelijk helpt deze omslachtige weg jullie ook

Dank voor je beschrijving!

Ik kan me voorstellen dat het toch een bug is. Dus als er iemand zou willen kijken of dat al een bekend probleem is in BugZilla (1) en zo nee, het melden, dan hebben anderen in de toekomst (en je zelf ook bij een nieuwe upgrade) geen last meer van ... ?!

vr.groeten,
Cor

1) zie kopje "Invoeren en Behandelen van Bugs " op deze pagina

http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.