Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Gerbert,

g.koppelman wrote (02-02-12 20:12)

Voor het instellen van een ander lettertype heb ik een nieuw sjabloon
(template) gemaakt.
Dit nieuwe sjabloon wil ik als het standaard (default) sjabloon
instellen op alle werkstations.
Nu heb ik in LibreOffice 3.4 Writer onder Extra-->Opties het pad voor
Sjablonen aangepast naar een share (hier staat ook het nieuwe sjabloon).
Tevens heb ik het nieuwe sjabloon als standaard sjabloon ingesteld.
Op dit werkstation werkt het nieuwe sjabloon prima.

Logisch verhaal.

De instellingen worden opgeslagen in registrymodifications.xcu
Uit dit bestand heb ik het volgende instellingen gehaald en opgeslagen
in een nieuw bestand (met de naam registrymodifications.xcu) en
opgeslagen in een share:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<oor:items xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry";
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";>

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Path/Current">
<prop oor:name="Template" oor:op="fuse">
<value xsi:nil="true" />
</prop>
</item>

<item
oor:path="/org.openoffice.Office.Paths/Paths/org.openoffice.Office.Paths:NamedPath['Template']">

<prop oor:name="WritePath" oor:op="fuse">
<value>file:///V:/LibreOffice/templates</value>
</prop>
</item>

<item
oor:path="/org.openoffice.Setup/Office/Factories/org.openoffice.Setup:Factory['com.sun.star.text.TextDocument']">

<prop oor:name="ooSetupFactorySystemDefaultTemplateChanged"
oor:op="fuse">
<value>true</value>
</prop>
</item>

<item
oor:path="/org.openoffice.Setup/Office/Factories/org.openoffice.Setup:Factory['com.sun.star.text.TextDocument']">

<prop oor:name="ooSetupFactoryTemplateFile" oor:op="fuse">
<value>
file:///V:/LibreOffice/templates/Nieuw%20tekst%20document.ott</value>
</prop>
</item>

</oor:items>

Komt me bekend voor.

Verder heb ik de volgende regel opgenomen in het login script:
"C:\Program Files\LibreOffice 3.4\program\unopkg.exe" add
"V:\LibreOffice\usersettings\registrymodifications.xcu"

En hier sta ik een beetje van te kijken. Kan komen door gebrek aan ervaring ;-)
Maar unopkg is bedoeld om extensies te beheren (laden, verwijderen).
En een enkele registrymodifications.xcu is niet een extensie. Daar zit meer in. Misschien is het wel mogelijk om op die manier unopkg te gebruiken, maar da's dan nieuw voor mij.

Registrymodifications.xcu is het bestand waar alle lokale instellingen worden opgeslagen. En bij het laden van LibreOffice, worden die gecombineerd met instellingen van bijvoorbeeld extensies, of globale instellingen (die nog niet zijn gewijzigd).

Het pad naar de sjablonen wordt op alle werkstations nu goed weergegeven.

Dat is dan weer verbazend in positieve zin. Want blijkbaar wordt dat wel uit je regmod.xcu gehaald...

Alleen start Writer niet met het ingestelde standaard sjabloon.
Heeft iemand hier ervaring in? Of weet iemand hoe dit wel moet?

Ik denk dat je hier informatie kan vinden over extensies
  http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Non-code_extensions
Is in LibreOffice nog hetzelfde.
En dan de instellingen van de xcu met de extensie toevoegen. Je kunt ook het sjabloon met een extensie toevoegen. Maar dan moet je dat met updates wel weer verspreiden.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.