Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On woensdag 1 februari 2012 17:20:13 Hans van der Leeuw wrote:
Beste medegebrukers (met meer ervaring),
Ik heb een laptop met een breed scherm. Het probleem is dat een help scherm
in Calc langer kan zijn dan breed en bij mij dan niet geheel compleet op
het scherm verschijnt.

Het helpvenster is een gewoon venster zoals alle vensters en kan dus in 
grootte worden gewijzigd. Bijvoorbeeld door op het middelste van de drie 
pictogrammetjes rechtsboven te klikken, met de linker, middel of 
rechtermuisknop. Of door met de muis op de rand te gaan staan en als de 
muisaanwijzer een dubbele pijl is geworden die rand te verslepen. 

Als het venster wel helemaal op het scherm staat, maar niet alles zichtbaar 
is, moeten er schuifbalken zijn die je in staat stellen om dat wat eerst 
verborgen was te tonen.

Ik mis de laatste regels en kan dan niet op Akkoord/Annuleren, etc.
klikken. Het beeindigen van een dergelijk scherm werkt dus niet, met
gevolg dat LibreOffice vast loopt en mij niets anders rest dan
"power-down".
Voorbeeld is het scherm "Aanpassen",
Hoe los ik dat op?
Hans van der Leeuw

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar dan is een betere beschrijving 
noodzakelijk. B.v. welke knoppen je gebruikt om in dat scherm te geraken waar 
je niet uit kunt komen.

Overigens kun je een los venster altijd beƫindigen door op <Alt>+F4 te 
drukken.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.