Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


In Linux kan je elk venster op elke willekeurige plek verplaatsen als je versleept met de alt-toets ingedrukt (dus ook in LibreOffice). Verder herken ik jouw probleem eigenlijk niet, want bovenin zit toch ook een kruisje? Of valt dat dan ook buiten je scherm?

Groeten, André

Op 01-02-12 17:20, Hans van der Leeuw schreef:
Beste medegebrukers (met meer ervaring),
Ik heb een laptop met een breed scherm. Het probleem is dat een help scherm
in Calc langer kan zijn dan breed en bij mij dan niet geheel compleet op
het scherm verschijnt.
Ik mis de laatste regels en kan dan niet op Akkoord/Annuleren, etc. klikken.
Het beeindigen van een dergelijk scherm werkt dus niet, met gevolg dat
LibreOffice vast loopt en mij niets anders rest dan "power-down".
Voorbeeld is het scherm "Aanpassen",
Hoe los ik dat op?
Hans van der Leeuw


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.