Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik vrees dat dit zo blijft. .ppsx is een zodanig ander ding qua bestandsindeling dan een .pps dat je die twee helemaal niet meer kunt vergelijken. Dit geldt ook voor PowerPoint, daarmee kun je een presentatie alleen openen als je eerst het programma start en dan pas de .ppsx probeert te openen. Let op, probeert want een .ppsx gemaakt met PP2007 heeft weer een wat andere bestandsindeling dan een .ppsx die met PP2010 is gemaakt (met dank aan Microsoft) en dan loop je het risico dat een .ppsx die is gemaakt met PP2010 niet of slechts ten dele opent met PP2007.

Wat ik ook probeerde, het openen in Impress van een heel simpele .ppsx, gemaakt met PP2010, wil niet. Ook het veranderen van de extensie (wat bij pps naar ppt wel lukte) heeft bij .ppsx geen resultaat meer. Als het een .pptx-bestand, dus 'presentatie i.p.v.'voorstelling' in Microsoft termen, is kun je het geval wel openen met Impress; ook als het is gemaakt met PP2010.

In elk geval zullen veel animatiemogelijkheden/instellingen verloren gaan. Vooral PP2010 heeft erg veel heel nieuwe animatie- en overgangsmogelijkkheden, die alleen daarmee werken of met één bepaalde PPviewer van Microsoft, voor Windows deze: http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=cb9bf144-1076-4615-9951-294eeb832823.

Jan
Op 27-01-12 16:20, Cor Nouws schreef:
Jan Kolloffel wrote (27-01-12 16:02)
Dit werkte inderdaad met .pps i.c.m. PowerPoint en misschien met Impress
maar met .ppsx werkt dat niet meer,

werkt *nog* niet met ppsx.
Ik heb er toevallig pas een bug van gemaakt: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=45233

groetjes,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.