Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Daniel,

Het is heel simpel: Eerst Impress starten en dan, via Openen, het gewenste presentatiebestand.....

Groet,

Jan

Op 27-01-12 13:59, Daniel D'hanis schreef:

Hallo,
Bij het openen van een bestaande presentatie wordt deze automatisch afgespeeld. Hoe kan ik dit veranderen naar een een weergave van bv weergave van dia1 met mogelijkheid om bewerkt te worden.
Heb er de documentatie op nagekeken maar ik kan het niet vinden
Met Esc sluit de presentatie af
Heeft iemand een idee ?
Groeten
Daniel


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.