Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ons bedrijf werkt nu sinds een paar maanden met LibreOffice. Naast onwennigheid ('in Microsoft 
office was het handiger') en het aantreffen van bugs door bepaalde werkwijze zijn er inhoudelijk 
eigenlijk geen problemen.
Maar er is een ander probleem dat zonder oplossingen tot 'muiterij' kan leiden: de opstartsnelheid 
van LibreOffice.
We werken hier met Windows XP en Windows 7. Een 'schone' start van een writer document kan 15 
seconden duren op een pc van een jaar oud en ruim voldoend geheugen! Het is logisch dat dit tot 
serieuze klachten leidt.
Wat ook opvalt, is dat na langere tijd niet gebruikt te zijn ('s avonds een calc document open 
laten staan op je pc en er 's ochtends aan verder willen werken), het erg lang duurt voordat 
toetsenbord input (vullen van cellen) wordt verwerkt. Deze wachttijd kan oplopen tot 5 รก 10 
seconden.

Ik ben nog steeds op zoek naar oorzaken. Natuurlijk staat de snelstarter standaard geladen en het 
buffergeheugen is vergroot, maar dat helpt niet echt. Andere Java versies evenmin. Niet oplossen 
kan betekenen dat de overstap naar Libreoffice teruggedraaid wordt en dat zou ik zonde vinden.

Wie heeft hier ook ervaring mee en weet oplossingen?

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.