Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Haije,

Bedankt voor de snelle reactie.
Ik probeer het uit met een leeg document,
en sla dat op als hoofddocument via Verzenden, Hoofddocument maken.
Maar ik krijg weer de zelfde melding: Kan document niet maken.
Bij het opslaan staat als extensie ODF-hoofddocument, maar geen ODM, zoals in de Writer guide staat.
Zit daar misschien de fout?

Paul

-----Oorspronkelijk bericht----- From: |-|aije OOo
Sent: Friday, January 06, 2012 10:37 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Masterdocument

Paul,

als ik het bericht van Frans lees denk ik dat hij
*eerst een leeg document opslaat als hoofddocument*
en pas daarna wijzigingen aanbrengt

Haije

Op 6-1-2012 8:39, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Hallo Frans van Leeuwen,

Bedankt voor u snelle reactie op mijn vraag omtrent Master document.
Ik heb uw raad opgevolgd maar geen resultaat gekregen.
Ik heb de volgende stappen uitgevoerd:
- Een sjabloon gemaakt voor de 1ste pagina
- het sjabloon in een nieuw document ingevoerd
- het nieuwe document de stijl gegeven van Titel
- Daarna met Bestand, Verzenden, Hoofddocument maken
- Ik krijg de mededeling: Kan document niet maken

Dit is einde verhaal, want ik kom niet verder. Er wordt geen document opgeslagen met de extensie .ODM.

Ik volg hierbij de instructies in Writer Guide LibreOffice.

Mijn vraag is nu: Wat doe ik verkeerd?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: plmvantooren@hetnet.nl
Sent: Thursday, January 05, 2012 9:37 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Masterdocument

Mijne heren,


Ik probeer in LibreOffice 3.4.4 een Master document in Writer te maken op
basis van de informatie uit de Writer Guide.
Als ik het sjabloon wil opslaan als Master document krijg ik de melding: Kan document niet maken.
Als ik daarna probeer met de Navigator een document toe te voegen, kan ik
geen switch maken van normale stand en master-stand,
de z.g. Toggle icon bestaat in LibreOffice niet.

Wordt dit nog gewijzigd in versie 3.4.5 of in 3.5?


Met vriendelijke groeten,


Paul van Tooren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.