Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Paul.
Ik heb ditzelfde probleem aan de hand gehad. De oplossing was als volgt.
Ga naar Bestand/Nieuw en kies Hoofddocument. Het dan gemaakte document laat zich als een odm bestand opslaan. Het ontbreken van bepaalde profielen uit een eerder sjabloon moet je oplossen door die te importeren via het meest rechtse icoontje in het venster Stijlen en Opmaak.
Het is een beetje omslachtig maar je kunt zo een hoofddocument maken.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


Op 05-01-2012 09:37, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Mijne heren,


Ik probeer in LibreOffice 3.4.4 een Master document in Writer te maken op basis van de informatie 
uit de Writer Guide.
Als ik het sjabloon wil opslaan als Master document krijg ik de melding: Kan document niet maken.
Als ik daarna probeer met de Navigator een document toe te voegen, kan ik geen switch maken van 
normale stand en master-stand,
de z.g. Toggle icon bestaat in LibreOffice niet.

Wordt dit nog gewijzigd in versie 3.4.5 of in 3.5?


Met vriendelijke groeten,


Paul van Tooren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.