Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Cor,Volgens mij is het deze bug die al gemeld is.Bug37593-"FileNewTemplate" no
    longer remembers my last open folderGroet Frank
Op 30-12-2011 20:32, Cor Nouws schreef:Dag
   Frank, Harry,VLB1 wrote (30-12-11 18:57)Mijn ervaring is dat dit in het verleden
    goed bleef staan en ervaar ditook in calc erg storend!Mogelijk dat dit hersteld kan 
worden.Het is mij ook al eens opgevallen. En niet in positieve zin ;-)Maar ik ben nog niet genoeg 
gergerd om er een issue voor aan te
   gaan maken (of te kijken of er al een issue is..)Maar als iemand van jullie wil kijken, heel 
graag!Ziehttp://wiki.documentfoundation.org/BugReporten de (oudere) Nl 
vertalinghttp://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nlvr. groeten,
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.