Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Mijn ervaring is dat dit in het verleden goed bleef staan en ervaar dit ook in calc erg storend!
Mogelijk dat dit hersteld kan worden.

Groet Frank

Op 30-12-2011 17:26, H. Harmsen schreef:
Libre Office Writer 3.4.4 onder Windows 7

Als ik een nieuw document uit een sjabloon wil openen, kom ik terecht in
het scherm 'sjablonen en documenten'.
Daarin staat aan de linkerkant een aantal grotere iconen met: 'nieuw
document', 'mijn sjablonen', enz
Rechts daarvan staat met een klein icoon er telkens voor: 'en-US',
'Mediawiki', 'Mijn sjablonen', enz.
Als ik op 'Mijn sjablonen' klik verschijnt een nieuw scherm met daarin de
door mij aangemaakte sjablonen.

Als ik nu een volgende keer weer een document uit Mijn sjablonen open,
verschijnt even kort dat tweede schermpje (met dus mijn eigen gemaakte
sjablonen), maar dat springt snel weg naar het eerste schermpje. Ik moet
dus opnieuw op 'Mijn sjablonen' klikken om bij mijn eigen sjablonen te
komen.
In OpenOffice Writer echter bleef dat schermpje 'Mijn sjablonen' altijd
gewoon staan.

Is dat terugspringen in Libre Office expres zo gemaakt, en zo ja, waarom
dan?
Of is het een bug?


Groet,
Harry Harmsen
Assen


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.