Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hai Winfried,
Ik heb het op een mac getest maar ook daar werken de 3d overgangen niet.
Dus Linux niet en OSX niet.
Ik zou het fijn vinden als iemand op onze input wil reageren die bijvoorbeeld weet of er een "issue" van is. En hoe het eventueel daarmee staat. Of die hier iets over weet. Ik vraag me af hoe dat zal zijn op 11 februari, de release van 3.5.0.

Ik kan het zelf niet vinden.
Pieter Kristensen


Op 7-11-2011 7:52, Winfried Donkers schreef:
 > Zijn er nog meer linux-gebruikers met de ervaring dat de
 > 3d-diaovergangen van Impress niet werken? Inmiddels heb ik het
 > geprobeerd op een computer met een NVidia grafische kaart en een
 > computer met een Intel grafische kaart. Ik heb het geprobeerd met
 > Libreoffice-uitvoeringen van Ubuntu en van de site van Libreoffice.
 > En ik heb het geprobeerd met Libreoffice 3.3.4, 3.4.3 en 3.4.4 beta2.
 > Allemaal zonder succes.

openSUSe 11.4 (KDE, Geforce grafische kaart) met LibO 3.5.0 geeft ook geen
3D-diaovergangen.

Winfried--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.