Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Libreoffice 3.5.0... Dat zou naar mijn smaak toch zeker moeten werken omdat ik een gerucht gezien heb dat bij die release de 3D-diaovergangen voor Windows eindelijk een feit zullen zijn. Dan is het er voor OSX, voor Windows en voor Linux en andere systemen (BSD enzo). Ik zou het echt jammer vinden als dan de Linux 3D-overgangen NIET zouden werken.
Ik kan ook niet een bug of issue vinden die hierover gaat.
Vreemd allemaal.

Op 07-11-11 07:52, Winfried Donkers schreef:
 > Zijn er nog meer linux-gebruikers met de ervaring dat de
 > 3d-diaovergangen van Impress niet werken? Inmiddels heb ik het
 > geprobeerd op een computer met een NVidia grafische kaart en een
 > computer met een Intel grafische kaart. Ik heb het geprobeerd met
 > Libreoffice-uitvoeringen van Ubuntu en van de site van Libreoffice.
 > En ik heb het geprobeerd met Libreoffice 3.3.4, 3.4.3 en 3.4.4 beta2.
 > Allemaal zonder succes.

openSUSe 11.4 (KDE, Geforce grafische kaart) met LibO 3.5.0 geeft ook geen
3D-diaovergangen.

Winfried--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.