Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Uit je beschrijving maak ik op dat het wellicht te maken heeft met delen 
of vergrendelen van documenten.
Of in ieder geval de functies die daarvoor verantwoordelijk zijn ...
Je kunt eens zoeken op
    SAL_ENABLE_FILE_LOCKING soffice windows

opengrok geeft dan een readme-bestand met uitleg over hoe je file locking uit kan zetten, ik heb 
nog niet kunnen zoeken naar de functies zelf (ik heb dan andere zoektermen nodig)

Het verschijnsel verdwijnt misschien als je file locking uit zet. Ook 
fijne oplossing :-\

dit ga ik niet proberen, dat levert veel grotere problemen op (nu is het slechts een beetje 
storend, zonder file locking krijg ik klachten over overschrijven van data).

Namen en tijden van de duplicaat documenten geven misschien ook 
aanwijzingen.

ik kan het niet reproduceren; gisteren heb ik met iemand (op een andere pc) allemaal ods en odt 
bestanden zitten openen in Windows-shares en Samba-shares, maar geen enkele keer het verschijnsel 
kunnen reproduceren.

gezien de aard van het fenomeen probeer ik zelf nog verder te zoeken (o.a. in de code) en zet ik de 
uitwisseling voort op het developers-platform (lijkt me een betere plek)

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.