Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Soms kom ik kopieen van een bestand tegen op het netwerk (origineel bijvoorbeeld naam.ods, kopieen 
naam0.ods, naam1.ods, etc.).
Ik weet niet goed hoe ze ontstaan, wel dat ze niet worden verwijderd en dat ze door LibO zelf 
worden aangemaakt.
Een keer, toen het originele bestand in gebruik was, zag ik dat een kopie ontstond toen ik 
probeerde te openen. Ik kon dit echter niet reproduceren.
Ik weet van minstens een geval waar een gebruiker moeite had met opslaan (duurde meer dan 10 
minuten, waar een seconde normaal is) en waar kopieen ontstonden. De meeste kopieen die ik aantref 
zijn complete kopieen van het origineel, in een geval vond ik een kopie die bijna leeg was (zeker 
geen gecomprimeerde xml, onleesbaar en veel te klein).

Weet iemand waar deze bestanden vandaan komen? Wat ik tegenkom is te vaag om als bug te 
beschrijven. Als ik het maar kan reproduceren..


Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.