Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List indexkijk eens bij  extra - opties - toepassingen en daar bij dockx libre office selecteren.

johan
----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Aleidus Aalderink" <aleidus@xs4all.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Woensdag 2 november 2011 17:54:58 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / 
Stockholm / Wenen
Onderwerp: [nl-users] Libre Office documenten niet te openen bij Mozilla firefax browser.

Beste mensen,

Als ik documenten ontvang kan ik pdf bestanden wel openen maar geen 
bestanden met Libre Office zoals wordt bestanden of tekstbestenden. Hier 
krijg ik de volgende melding:

C:\Users\Aleidus\AppData\Local\Temp\WMO-zintuiglijk-1.docx kon niet 
worden geopend, omdat de ermee geassocieerde hulptoepassing niet 
bestaat. Wijzig de associatie in uw voorkeuren.

Hoe kan ik dit oplossen en waar kan ik dat instellen.

Ben benieuwd naar de oplossing

Aleidus Aalderink

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.