Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Eenmalig moet je dit formaat koppelen aan LibreOffice. Die koppeling maak je door voor een .docx als programma te kiezen LibreOffice Writer. Daar kom je door te bladeren in je map Programma's >> LibreOffice 3.4 >> program en daar te kiezen voor swriter.exe.


Op 2-11-2011 17:54, Aleidus Aalderink schreef:
Beste mensen,

Als ik documenten ontvang kan ik pdf bestanden wel openen maar geen bestanden met Libre Office zoals wordt bestanden of tekstbestenden. Hier krijg ik de volgende melding:

C:\Users\Aleidus\AppData\Local\Temp\WMO-zintuiglijk-1.docx kon niet worden geopend, omdat de ermee geassocieerde hulptoepassing niet bestaat. Wijzig de associatie in uw voorkeuren.

Hoe kan ik dit oplossen en waar kan ik dat instellen.

Ben benieuwd naar de oplossing

Aleidus Aalderink--
---
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jaap van de Putte -- 2 use it: we make IT usable -- www.2useit.nl <http://www.2useit.nl>
Burgemeester de Withstraat 12, 3732 EK De Bilt, The Netherlands
+31 6 24 50 65 23
KvK-nummer 30180819


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.