Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hoi Cor,

Zie bijlage.

Ik ga mijn gebruikersprofiel hernoemen .

Bedankt.


Op 31-10-2011 21:49, Cor Nouws schreef:
Hoi Jaap,

Jaap van de Putte wrote (31-10-11 21:35)

Ik ben bezig met het maken van een presentatie. Ik heb per ongeluk bij
de hoofdpagina's geklikt op iets en krijg een dialoogvenster over
filters. Dit dialoogvenster is niet meer weg te krijgen, welke optie ik
ook kies en hoe vaak ik deze ook kies. [...]

Kun je me een plaatje zenden (buiten de lijst om) ?


Wat kan ik nu nog doen?

Gebruikersprofiel hernoemen..

Morgen is de presentatie ...

Op tijd naar bed dus ;-)
--
---
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jaap van de Putte -- 2 use it: we make IT usable -- www.2useit.nl <http://www.2useit.nl>
Burgemeester de Withstraat 12, 3732 EK De Bilt, The Netherlands
+31 6 24 50 65 23
KvK-nummer 30180819


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.