Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste mede-gebruikers,

Ik ben bezig met het maken van een presentatie. Ik heb per ongeluk bij de hoofdpagina's geklikt op iets en krijg een dialoogvenster over filters. Dit dialoogvenster is niet meer weg te krijgen, welke optie ik ook kies en hoe vaak ik deze ook kies. Impress normaal afsluiten kan niet, dus heb ik OOo afgesloten via taakbeheer. Als ik OOo opnieuw opstart krijg ik de vraag om te herstellen. Dat heb ik gedaan maar krijg gelijk ook dit dialoogvenster. Alleen afsluiten via taakbeheer kan nog. Opnieuw opgestart zonder herstellen. Dit gaat goed, maar als ik klik op Hoofdpagina's krijg ik weer direct het dialoogvenster met de filters. Opnieuw kan ik niets meer, behalve afsluiten met taakbeheer. Er rest mij nog nog één mogelijkheid: de hele presentatie weggooien. Dit heb ik gedaan, maar nog steeds blijft hij vragen om te herstellen (ik zeg nee) en weer krijg ik hetzelfde bestand weer op mijn scherm en weer met de filters. Ik kan dus Impress niet meer gebruiken.

Wat kan ik nu nog doen?

Morgen is de presentatie ...

Jaap van de Putte--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.