Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Arjen,

Arjan Deij wrote (13-09-11 08:02)

Hoe kan ik marges instellen voor etiketten in LO? Ik kan wel de marges
aangeven van de linkerkant en de bovenkant van het gehele papier (dus op
A4-niveau). Maar als je vervolgens wilt regelen dat elk etiket ook nog eens
zijn eigen marges krijgt, zie ik daartoe geen mogelijkheden.

Etiketten werken makkelijk - als je snapt hoe ze werken natuurlijk :-p

Een etikettenvel is opgebouwd uit kaders (frames).

Let bij het maken van een etikettenvel op het volgende:

- Op de tab Opties zit het vakje Inhoud synchoniseren.
- Wanneer je dat aanvinkt bij het maken van het etiketvel, blijft er altijd een werkbalkje actief. Handig als je de etiketten moet wijzigen. - Je past namelijk het eerste etiket aan, en klikt dan op de knop Synchroniseren. Dan zijn alle etiketten aangepast.

Dus als je in het eerste etiket werkt, en daar marge creƫert en synchroniseert, heb je het gelijk in alle etiketten. De marge aanpassen kan bijv. door de inspringing van de alinea, of een apart opmaakprofiel, of met de eigenschappen van het kader.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.