Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Arjen,
Vroeger toen ik nog WP5 werkte (haha oude tijden) maakte ik een tabel.
In LO kan dat een optie zijn voor het instellen van etiketten.
1. Maak een tabel  met het aantal rijen en kolommen dat de het etiketten-vel
groot is.
2..Kies voor het afdrukken van omlijning.
3. Selecteer de gehele tabel met Crtl+A.
4. Klik links op de tabel en pas de instelling van de individuele cellen in
de tabel aan met Tabel Eigenschappen.
Even een proefafdruk op een blanco-vel maken en dat over het etikketten-vel
leggen om te kijken of het past.
Misschien een optie?
Groet,  Hans


2011/9/13 Arjan Deij <arjandeij@gmail.com>

Hallo,

Hoe kan ik marges instellen voor etiketten in LO? Ik kan wel de marges
aangeven van de linkerkant en de bovenkant van het gehele papier (dus op
A4-niveau). Maar als je vervolgens wilt regelen dat elk etiket ook nog eens
zijn eigen marges krijgt, zie ik daartoe geen mogelijkheden.

Kan dit wel, en zie ik gewoon iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor het antwoord!--
Met vriendelijke groet,

Arjan Deij

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.