Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hi Pieter, all,

Pieter Kristensen wrote (02-07-11 07:16)
Nee, ik denk niet dat het daar op lijkt. In beide gevallen gaat het wel
om gebrekkige .docx-conversie. Dat wel. Bij de bug waarnaar jij verwijst
staat dat hij met de versie 3.4 verholpen is maar dat lijkt me vreemd.
Als je het docx-bestand
https://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=43973 opent in MSWord en
in Libreoffice, dan blijken er grote verschillen te zijn. Libreoffice
toont bij mij helemaal geen inhouds-opgave bijvoorbeeld.

Probleem in dit geval dat bij Extra>Inhoudsopgave geen opmaakprofielen zijn gekoppeld (Komt wel eens vaker voor, meest bij import uit Word, als ik me goed herinner).

Dat speelt hier
onder xp. Maar xp crasht niet op dit docx bestand. Dat is verholpen.

Dan is de issue dus terecht gesloten.
Basisregel: Eén probleem, één issue!

Denk er wel om dat de import van docx en verwanten nog in opbouw is. Dus in het algemeen wat meer problemen nog heeft dan .doc-import.

Ik heb even een query op BugZilla gedaan:
   http://tinyurl.com/3kqvs32

En gelijk even bij een stuk of vijf issues wat geholpen.
Kijk er eens rustig rond zou ik zeggen ;-)

Met het kubus.docx-bestand heb ik twee problemen dus:
- Libreoffice crasht onder xp en
- Libreoffice maakt de pagina-opmaak niet liggend terwijl dat wel zou
moeten. Dat probleem doet zich onder Linux ook voor.

Duidelijke omschrijvingen - duidelijk document. Dus dat verdient twee issues (zoeken op landscape / page / crash op die pagina, toont me niet een vergelijkbare issue).

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.