Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Nee, ik denk niet dat het daar op lijkt. In beide gevallen gaat het wel om gebrekkige .docx-conversie. Dat wel. Bij de bug waarnaar jij verwijst staat dat hij met de versie 3.4 verholpen is maar dat lijkt me vreemd. Als je het docx-bestand https://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=43973 opent in MSWord en in Libreoffice, dan blijken er grote verschillen te zijn. Libreoffice toont bij mij helemaal geen inhouds-opgave bijvoorbeeld. Dat speelt hier onder xp. Maar xp crasht niet op dit docx bestand. Dat is verholpen.
Met het kubus.docx-bestand heb ik twee problemen dus:
- Libreoffice crasht onder xp en
- Libreoffice maakt de pagina-opmaak niet liggend terwijl dat wel zou moeten. Dat probleem doet zich onder Linux ook voor.

Op 2-7-2011 1:16, Cor Nouws schreef:
Pieter Kristensen wrote (01-07-11 18:04)
Het originele (.odt)bestand heb ik m.b.v. MSOffice 2003 geconverteerd
naar docx.

Kwam toevallig deze tegen:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=34876

Lijkt het daar een beetje op?

vr. groet,

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.