Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


En ik heb ook iets hier op XP: als ik de snelstarter aanzet dan verschijnt Libreoffice schermvullend voor mijn neus na het opstarten. Ik heb het programma ge-dé-installeerd en opnieuw geïnstalleerd om het te checken. En dezelfde fout deed zich weer voor. De XP-snelstarter is onbruikbaar dus. Helaas ben ik de snelstarter onder Xubuntu helemaal kwijt. Maar het start toch wel snel op dus dat is niet erg.

Ik vond de schaduw achter mijn papier te licht en die heb ik donderder gemaakt m.b.v. het menu /Extra/Opties/Vormgeving/Schaduwen (onder "Algemeen"). Dat was wel even zoeken want dat heet echt heel anders in het Engels.

Verder vind ik het echt heel jammer dat het er met die 3d dia-overgangen voor mac en windows nog steeds niet van komt. Dat was beloofd voor OO.o 2.4 geloof ik. Het doet af aan de platvorm-onafhankelijkheid van LO. Zoiets mag niet mogelijk zijn onder Linux en niet onder Windows en OSX - het lijkt mij een heel foute ontwikkeling. Het platvorm-onafhankelijke is een super-belangrijke ingrediënt van LO denk ik!

Hoe onmisbaar LO is voor de opensource-wereld - aan de Windows-kant zijn volgens mij erg veel potentiële klanten.

Op 05-06-11 19:08, P.J. Koeleman. schreef:
Rijnsburg, zondag 5 juni 2011

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Ik heb eens als test versie 3.4 op een computer met Windows XP
geinstalleerd, daar bij viel mij het volgende op.

Het programma wordt niet over de oude versie heen geinstalleerd zoals
op de internet pagina wordt verteld, bij versie 3.3
<http://www.libreoffice.org/get-help/installation/windows/>. Maakte
versie 3.3 gebruik van de map 'Program Files\LibreOffice 3' daarin
tegen gaat versie 3.4 geinstalleerd worden in de map 'Program
Files\LibreOffice 3.4'.
Dit betekent dat alle koppelingen naar de progamma's van LibreOffice
aangepast moeten worden.

Ik heb nog niet kunnen vinden of dit zo gewenst is, of dat dit een
foutje
is.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.