Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hai Cor
Ik heb de commentaren onder die issues gelezen. Ook die van jou. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik de tweede issue zou dupliceren als ik een nieuwe aan zou maken. Er is gewoon iets fout gegaan en dat moet worden gevonden. We zitten allemaal tegen hetzelfde aan te hikken denk ik. Ik zeg dit vooral omdat de build van deze Fridrich Strba ( http://dev-builds.libreoffice.org/daily/Linux_x86_Release_Configuration/libreoffice-3-4/2011-05-02_18:50:09/ ) volkomen zonder problemen loopt op mijn Natty Narwhal 32 bits computer.

Op 08-05-11 08:23, Cor Nouws schreef:
Hoi Pieter,

OK, maar altijd goed om een issue nummer op de lijst te zetten. Anderen hebben er misschien wat aan en vast meer verstand van ook dan ik :-) En doorgaan ś a vonds is niet verplicht hoor. Probeer ik ook mee te stoppen :-)

Veel goeds,
Cor

Pieter Kristensen wrote (07-05-11 22:35)
Mijn antwoord lijkt me op zich niet zo leerzaam voor de lijst. Vandaar
dat ik buiten de lijst om ga. Ik wil het graag horen als je het daar
niet mee eens bent.
Maar om je vraag te beantwoorden: Dat is goed, ik maak een issue. Maar
ik doe het morgen, als ik vrij heb. Ik ben nu gewoon te moe.

Op 07-05-11 22:17, Cor Nouws schreef:
Dag Pieter,

Pieter Kristensen wrote (07-05-11 20:23)
Allereerst krijg ik bij de installatie o.a. dit te zien (wat ik verdacht
vind)
/opt/libreoffice/program/unopkg.bin: error while loading shared
libraries: libuno_sal.so.3: cannot open shared object file: No such
file or directory

Lijkt wel op deze:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=31747
en gerelateerd aan deze:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=36275

Misschien kun je aanhaken in de 2e met je bevindingen?
Maar als je denkt dat het te verschillend is, zou je dan willen zorgen
dat er een nieuw bug wordt aangemaakt? (En daar naar verwijzen in de
36275? )
Zie
http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs


Dank je bijzonder!
Cor

Instellen van libreoffice3-dict-br (3.4.0-103) ...
/opt/libreoffice/program/unopkg.bin: error while loading shared
libraries: libuno_sal.so.3: cannot open shared object file: No such
file or directory

Probeer ik het vanuit de command line op te starten dan krijg ik
slmpe@xublap:/opt/libreoffice/program$ ./swriter
/opt/libreoffice/program/oosplash.bin: error while loading shared
libraries: libuno_sal.so.3: cannot open shared object file: No such
file or directory
slmpe@xublap:/opt/libreoffice/program$
raar--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.