Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Kijk eens wat ik krijg als ik het verwijder (en meer van hetzelfde)
slmpe@xublap:~/Bureaublad/LibO_3.4.0beta4$ sudo apt-get remove libreoffice*.*
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
E: Kan pakket libreoffice3_3.4.0-103_i386.deb niet vinden
E: Couldn't find any package by regex 'libreoffice3_3.4.0-103_i386.deb'
E: Kan pakket libreoffice3.4-debian-menus_3.4-4_all.deb niet vinden
E: Couldn't find any package by regex 'libreoffice3.4-debian-menus_3.4-4_all.deb'
E: Kan pakket libreoffice3-base_3.4.0-103_i386.deb niet vinden
E: Couldn't find any package by regex 'libreoffice3-base_3.4.0-103_i386.deb'
E: Kan pakket libreoffice3-calc_3.4.0-103_i386.deb niet vinden
E: Couldn't find any package by regex 'libreoffice3-calc_3.4.0-103_i386.deb'
E: Kan pakket libreoffice3-dict-af_3.4.0-103_i386.deb niet vinden
E: Couldn't find any package by regex 'libreoffice3-dict-af_3.4.0-103_i386.deb'
E: Kan pakket libreoffice3-dict-br_3.4.0-103_i386.deb niet vinden


Op 07-05-11 20:09, Cor Nouws schreef:
Pieter Kristensen wrote (07-05-11 19:48)
Ik heb het weer eens geprobeerd op een laptop met Xubunu Natty. Het
systeem is pas gereleased. Libreoffice 3.4 installeert weer foutloos
maar doen helemaal niks.

Hmm. Kun jij kijken wat voor output er is als je het programma vanaf de commandoregel start?

Dank,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.