Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op 27/01/11 15:09, Joop B. Buker schreef:
Ik heb gewacht op de
    versie 3.3 om eens te gaan kijken naar LO. Het feit dat de vork LO
    mij meer perspectief lijkt te bieden, heeft me daartoe doen
    besluiten. De recente berichten over de gebrekkige support van
    Oracle voor een ander voormalig Sun-product "Solaris" (wat ik zelf
    niet gebruik) gaf nog een extra duwtje. Als langjarige OOo
    gebruiker zal ik de eerste tijd w.s. niet tegen problemen bij mijn
    gewone procedures aanlopen. En ik ben benieuwd naar nieuwe
    mogelijkheden.Ik was blij verrast dat ik mijn sjablonen uit OOo terugvond in LO.
    Dat zou best ergens in de introductie (persbericht en website)
    vermeld mogen worden. Daaraan gelijk de vraag koppelende: zijn er
    zaken uit mijn oude OOo installatie die LO niet heeft overgenomen
    en die ik nog handmatig moet aanpassen?
Allereerst: Welkom.
Tot zover ik weet, zijn alle features en zichtbare elementen mee overgenomen. Ze hebben natuurlijk ook de patches uitgevoerd die Oracle tegenhield. Het grote verschil zit hem onder de motorkap, maar daar zullen we als eindgebruiker weinig van merken.

/The development team has made many changes that are not visible to the average user. The source code has been cleaned for instance./ Bron: http://www.ghacks.net/2011/01/26/openoffice-libreoffice-3-3-final-released/

Op de vraag of al je persoonlijke instelling mee zijn overgenomen durf ik geen sluitend antwoord op geven. Volgens onderstaande website worden extensie-instellingen zowel in LibreOffice als OOo bewaart in een Berkely Database. Dit is ook de reden waarom ze afraden om eventueel terug te keren naar oudere versies van OpenOffice.org (3.2.1 en ouder). De nieuwe database kan de oude wel uitlezen, maar blijkbaar niet andersom. (Dit was al en sinds het geval met Release Kandidaat 4, geen idee of dit ook geldt voor de final versie)

/The configuration data for extensions is stored in a Berkely DB which was updated to version 4.7.25./
Bron: http://listarchives.libreoffice.org/www/users/msg00988.html

Waarschijnlijk kunnen andere gebruikers mijn antwoord eventueel aanvullen/corrigeren?

Een schoonheidsfoutje is denk ik dat de snelkoppeling op de
    bureaublad van WinXP het OOo-icoon heeft, evenals op de taakbalk
    als er geen document geopend is.Ik ga aan het stoeien. En na wat ervaringen ook mijn klanten
    informeren.Joop
Geen idee of dit wel als een foutje kan beschouwd worden :-). Op de Mac-versie gebruiken ze ook nog steeds het oude-OOo icoon. Het nieuwe OOo is rond, met 2 vogel-schaduwen (zwaluw of iets dergelijks) in. Ik verwacht hier inderdaad in de toekomst nog wel een ander symbool. Ze staan voor de keuze 'de fundering' of 'de afwerking', en logischerwijs hebben ze voor het eerste gekozen, waar wij zoals reeds gezegd niets van zien.

Nogmaals welkom, en ik hoop dat LibreOffice je van dienst kan zijn :-).
Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.