Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik heb gewacht op de
   versie 3.3 om eens te gaan kijken naar LO. Het feit dat de vork LO
   mij meer perspectief lijkt te bieden, heeft me daartoe doen
   besluiten. De recente berichten over de gebrekkige support van
   Oracle voor een ander voormalig Sun-product "Solaris" (wat ik zelf
   niet gebruik) gaf nog een extra duwtje. Als langjarige OOo
   gebruiker zal ik de eerste tijd w.s. niet tegen problemen bij mijn
   gewone procedures aanlopen. En ik ben benieuwd naar nieuwe
   mogelijkheden.Ik was blij verrast dat ik mijn sjablonen uit OOo terugvond in LO.
   Dat zou best ergens in de introductie (persbericht en website)
   vermeld mogen worden. Daaraan gelijk de vraag koppelende: zijn er
   zaken uit mijn oude OOo installatie die LO niet heeft overgenomen
   en die ik nog handmatig moet aanpassen?Een schoonheidsfoutje is denk ik dat de snelkoppeling 
op de
   bureaublad van WinXP het OOo-icoon heeft, evenals op de taakbalk
   als er geen document geopend is.Ik ga aan het stoeien. En na wat ervaringen ook mijn klanten
   informeren.Joop
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.