Date: prev next · Thread: first prev next last
2010 Archives by date, by thread · List index


Ik denk dat de bron van het kwaad de download was. Firefox zat iedere keer heel vreemd te doen. Gelukkig alleen met het taalpakket en niet met het programma zelf. Gisteren ging het voor het eerst normaal. En gisteren kon ik ook voor het eerst het .tar.gz archief uitpakken. De fout zat echt in het downloaden volgens mij. Maar wellicht is het opgelost. Ik zal het in de gaten houden - gewoon af en toe proberen. Als het fout gaat laat ik het horen.
Pieter

Op 20-12-10 23:52, Cor Nouws schreef:
Hi Pieter,

Pieter Kristensen wrote (20-12-10 22:25)
Voor het eerst ging het downloaden nu normaal en nu werkt het voor het
eerst ook!

Dus eerst ging het downloaden niet goed en daarna de installatie niet. Nu de download wel, en de installatie ook ..?
Dan moeten we daarover eens navragen.

vr. groet - Cor


Op 20-12-10 20:29, Cor Nouws schreef:
Hoi Pieter,

kristensen-nouwens-gmail wrote (19-12-10 13:05)
Ik heb de eerste rc van Libreoffice geïnstalleerd in Ubuntu en
Kubuntu. Ik moet er genoegen mee nemen dat het programma Engels praat
want het lukt me niet de Nederlandse taalpakketten te installeren
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/testing/3.3.0-rc1/deb/x86/LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_langpack-deb_nl.tar.gz

. Ik krijg ze niet uitgepakt. Doe ik iets fout?
Of is het met dat bestand niet goed? Pieter

Hmm, lastig.
Ik had het een of twee keer met een beta-release, waar anderen er geen
probleem mee hadden. Ik heb toen de rpm gebruikt en die met alien
omgezet naar deb. Niet handig, maar gaat.

Maar ... met RC1 heb ik weer geen probleem.

Geen idee hoe dat komt. Kun je misschien nog een keer downloaden?

vr. groeten,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://nl.libreoffice.org/lists/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.