Date: prev next · Thread: first prev next last
2010 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

kristensen-nouwens-gmail wrote (19-12-10 13:05)
Ik heb de eerste rc van Libreoffice geïnstalleerd in Ubuntu en
Kubuntu. Ik moet er genoegen mee nemen dat het programma Engels praat
want het lukt me niet de Nederlandse taalpakketten te installeren
http://download.documentfoundation.org/libreoffice/testing/3.3.0-rc1/deb/x86/LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_langpack-deb_nl.tar.gz
 . Ik krijg ze niet uitgepakt. Doe ik iets fout?
Of is het met dat bestand niet goed? Pieter

Hmm, lastig.
Ik had het een of twee keer met een beta-release, waar anderen er geen probleem mee hadden. Ik heb toen de rpm gebruikt en die met alien omgezet naar deb. Niet handig, maar gaat.

Maar ...  met RC1 heb ik weer geen probleem.

Geen idee hoe dat komt. Kun je misschien nog een keer downloaden?

vr. groeten,
Cor--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://nl.libreoffice.org/lists/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.