Date: prev next · Thread: first prev next last


AllenVan de ‘Handleiding voor Writer’ voor LibreOffice 7.5 is het
volledige boek gepubliceerd. Daarin staan alle apart gepubliceerde
hoofdstukken samengevat in één boek en kan daar dus gemakkelijk
gezocht worden naar een bepaald onderdeel. De aparte hoofdstukken
blijven ook beschikbaar.
Dit boek is gepubliceerd zowel in PDF als in EPUB. Dient wel vermeld
te worden dat niet alle apps voor het lezen van EPUB de handleiding
even duidelijk leesbaar maken. Dit wordt deels veroorzaakt door het
nog inontwikkeling zijn van de EPUB-converter van LibreOffice, maar
ook doordat niet alle apps even goed zijn. Op dit moment wordt de app
Calibre (ReadEra) als beste ervaren voor het lezen van dit boek in
EPUB en dan in de instellingen ‘Enkele kolom mode’ aanzetten.
Ook kunt u met Calibre, PDF-bestanden omzetten naar EPUB. Het is even
experimenteren wat voor u het beste werkt.
Graag hoor ik van anderen de ervaring met EPUB.
De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden
op:https://nl.libreoffice.org/hulp/documentatie/

Met vriendelijk groet,Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.