Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Uiteindelijk is het .. 19 november geworden, dat ik ik een presentatie over LibreOffice zal geven op de NLLGG bijeenkomst in Utrecht!

https://nllgg.nl/bijeenkomst/20221119

Altijd fijne en interessante bijeenkomsten - een aanrader!

vr. groeten,
CorCor Nouws wrote on 02/05/2022 09:21:

Recent heb ik toegezegd op 21 mei iets te vertellen over LibreOffice. Tips, stand van zaken... Dat wordt - hoera - eindelijk weer eens bij elkaar op een bijeenkomst van de NLLGG. In Utrecht.


Misschien is het wel aardig als ook één of meer mensen vanuit het team dat aan documentatie werkt kan meedoen, en iets vertellen over recente publicaties, nieuwe dingen die daarin opvallen, of...


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.