Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Op dit moment voegen we lege pagina's in handleidingen in om te zorgen dat
bepaalde onderdelen op een rechterpagina terecht komen. Bijvoorbeeld dat de
inhoud van het hoofdstuk (na inhoudsopgave) op een rechterpagina staat. Of
dat een nieuw hoofdstuk (in het volledige boek) op een rechter pagina staat.
Dit is vooral van het belang in een afgedrukt boek.
Nu heb ik de indruk dat de handleidingen vooral digitaal gelezen worden en
nauwelijks afgedrukt en tot een boek gebonden wordt.
Zijn die lege pagina's dan nog wel nodig of is het overbodige ballast?

Graag hoor ik jullie mening.

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.